PIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Jasenovac - Hrvatska

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.

demo

Pelet

Pelet proizvodimo od mješavine drveta bukve (90%) i smreke (10%), od čistog drveta, bez aditiva.
Naš proizvod PINPELLETS zadovoljava ENplus A1 i ENplus A2 (EN 14961-2 ID-Nr: HR007) certifikate.
PINPELLETS pakiramo u vrećice od 15 kg, slažemo na paletu dimenzije 80x120. Na paleti je 70 vrećica. Paleta je omotana strech folijom i na vrhu je pokrov. Masa peleta na paleti je 1050 kg, a ukupna masa (sa paletom) je 1070 kg.
Svakodnevnom kontrolom kvalitete u vlastitom laboratoriju održavamo visoku kvalitetu peleta.
Kao dokaz visoke kvalitete, naš se pelet PINPELLETS prodaje, osim na domaćem tržištu, i na tržištu Italije, Slovenije i Austrije.


  • demo
  • demo
  • demo
  • demo
  • demo
  • demo
  • demo
  • demo
  • demo
  • demo


      Potvrda naših certifikata:                                                   PINPELLETS - tabele kvalitete:

     Highslide JS
Potvrda naših certifikata
                       Highslide JS
ENplus A1 kvaliteta
         Highslide JS
ENplus A2 kvaliteta