PIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Jasenovac - Hrvatska

demo

Palete

Palete proizvodimo do dimenzije 1400 x1400 mm, sa kockama ili sa štaflama.
Za izradu paleta koristimo bukvu i smreku.
Koristimo spiralne i ring čavle.

demo

Palete

Palete proizvodimo do dimenzije 1400 x1400 mm, sa kockama ili sa štaflama.
Za izradu paleta koristimo bukvu i smreku.
Koristimo spiralne i ring čavle.

demo

Palete

Palete proizvodimo do dimenzije 1400 x1400 mm, sa kockama ili sa štaflama.
Za izradu paleta koristimo bukvu i smreku.
Koristimo spiralne i ring čavle.

demo

Palete

Palete proizvodimo do dimenzije 1400 x1400 mm, sa kockama ili sa štaflama.
Za izradu paleta koristimo bukvu i smreku.
Koristimo spiralne i ring čavle.

demo

Palete

Palete proizvodimo do dimenzije 1400 x1400 mm, sa kockama ili sa štaflama.
Za izradu paleta koristimo bukvu i smreku.
Koristimo spiralne i ring čavle.


  • demo
  • demo
  • demo
  • demo
  • demo