PIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Jasenovac - Hrvatska

demo

Ogrijevno drvo

Pakiranje:
paleta velika, V=1,8m ukupno
Vrsta drveta: Bukva, Grab
Drvo piljeno na 25, 33 i 50 cm

demo

Ogrijevno drvo

Pakiranje:
paleta velika, V=1,8m ukupno
Vrsta drveta: Bukva, Grab
Drvo piljeno na 25, 33 i 50 cm

demo

Ogrijevno drvo

Pakiranje:
paleta velika, V=1,8m ukupno
Vrsta drveta: Bukva, Grab
Drvo piljeno na 25, 33 i 50 cm

demo

Ogrijevno drvo

Pakiranje:
paleta velika, V=1,8m ukupno
Vrsta drveta: Bukva, Grab
Drvo piljeno na 25, 33 i 50 cm

demo

Ogrijevno drvo

Pakiranje:
paleta velika, V=1,8m ukupno
Vrsta drveta: Bukva, Grab
Drvo piljeno na 25, 33 i 50 cm


  • demo
  • demo
  • demo
  • demo
  • demo