PIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Jasenovac - Hrvatska